گوشت سردست برزيلي

گوشت سردست برزيلي – یکی ازقسمت های گوساله نربرزیلی می باشدکه تحت نظردامپزشکی می باشد وطبق شرایط اسلامی ذبح می گردد وبه صورت بسته بندی بدون استخوان تحت تاییدو مهردامپزشکی درتونلهای انجامد منجمد گردید وبه صورت بسته بندی شد جداگانه با مشخصات سردست برزیلی – ران برزیلی – مغزران -قلوه گاه – ران وغیره درکارتن های قرارمی گیرند وبه بازارعرضه میگرددیکی ازقسمتهای پراستفاده زیادگوشت برزیلی قسمت سردست می باشد

 

گوشت سردست برزیلی برای چه مواردی بیشتراستفاده میشود؟

سردست  بیشترین استفاده  از آن برای کوبیده گوشت یا کباب می باشد که دربیشتررستورانها وتالارها  مورد استفاده قرارمی گیرد چرا که سردست یکی ازقسمتهای خوب گوشت گوساله می باشدکه برای کوبیده حرف نداردو70%ازمصرف کنندگان سردست رابرای کوبید مورد استفاده قرارمی دهند.

گوشت سردست برزیلی برای چه مواردی بیشتراستفاده میشود؟

گوشت برزیلی مینروا

گوشت برزیلی مینروایکی ازبرندهای موجوددربازارکه برای گوشت برزیلی مورداستفاده قرارگرفته است که درحال حاضر بامارک مینرواMINERVAکه دربازارعرضه می گرددقسمت های بسته بندی شده بااین مارک به صورت قسمت های بزرگتری نسبت به سایرمارک هابسته بندی شده است وبعضی رستوران دارن یا تالارهاازاین مارک استفاده می کنند وبیشتر مورد تاییدشان می باشد.

آیا گوشت یخ زده بخوریم یانه ؟

گوشت منجمدبرزیلی به خاطرارزان بودن آن نسبت به گوشت گرم باعث شده است که مصرف گوشت یخ زده نسبت به گوشت گرم با تقاضابیشتری روبروگرددو مورداستفاده بیشتری قرارگیردوازآنجا که این گوشت موردتاییداداره دامپزشکی می باشد لذا دراین باره می توان ازگوشت یخ زده می توانیم استفاده نماییم ازلحاظ میکروب نداشتن مورد تاییددامپزشکی قرارمی گیرندونمی توان شک داشت ولی بعضی می گویند گوشت منجمد برزیلی بهترازگوشت گرم ایرانی است چراکه گوشت منجمد برزیلی ازگوشت گوساله می باشدکه ذبح گردیده است ولی گوشت گرم بیشترازگوشت گاو می باشدکه به صورت گرم عرضه می گرددولی تاریخ مصرف گوشت منجمدنباید ازیک سال بگذرد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما